“พิธีถวายพระพร พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563”

"พิธีถวายพระพร พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563"

ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี