พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีกตัญญุดาบูชาพระคุณครู พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ต อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี