กำหนดจัดงานการประกวด FRESHY BOY & GIRL PTU 2019

ทีมงาน PTU Smart & Smile Center ได้กำหนดจัดงานการประกวด FRESHY BOY & GIRL PTU 2019 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี