พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 10:45 น. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน

โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธาน
กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
การนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ
โถงเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี