พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2566) มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี ครบรอบ 24 ปี ณ บริเวณหน้าอาคารอุบลรัตนราชกัญญา โดยมีการถวายเครื่องบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ในเวลา 09.49 น.
ต่อจากนั้นในเวลา 10.09 น. เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ 16 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งการนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเมตตาจากพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) เป็นประธานสงฆ์ โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาในเครือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา