“มหาวิทยาลัยปทุมธานีสืบสาน รดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ประจำปี พ.ศ. 2564

“มหาวิทยาลัยปทุมธานีสืบสาน รดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ประจำปี พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยปทุมธานีสืบสาน รดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมปัทมาวดี ชั้น 2 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี, กรรมการสภามหาวิทยาลัย, พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, พ.ต.อ.ชาติภัทร พิเนตรบูรณะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย , คุณเบญจวรรณ สุทธิผล รองประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ จังหวัดปทุมธานี, คุณละมิต ปึกขาว ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยปทุมธานี และสถาบันในเครือเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก