เรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดโบสถ์ (หลวงพ่อโตองค์ใหญ่) วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

เรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดโบสถ์ (หลวงพ่อโตองค์ใหญ่) วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานอุปถัมภ์