วีดีโอสอนการเข้าร่วมชั้นเรียน


 

วีดีโอสอนการลงทะเบียน email นศ.

การเข้าร่วมชั้นเรียนด้วย Email

การเข้าร่วมชั้นเรียนด้วยการพิมพ์รหัสห้องเรียน