วันสถาปนา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ครบรอบ 20 ปี

ภาพบรรยากาศ "พิธีกวนข้าวทิพย์ พุทธประเพณีโบราณ สืบตำนานวัฒนธรรมไทย"

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี

"สืบสารตำนานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 13 กัณฑ์ 2 ธรรมมาสน์ ในวันเดียว"

"ราตรีบัวชมพู" ครั้งที่ 7