รัฐศาสตร์สานสัมพันธ์ 62

"รัฐศาสตร์สัมพันธ์"

เชิญชมฟุตบอลดาราและกิจกรรมบนเวทีมากมาย

นำโดยนักศึกษา นายธนวัต ปรีดาภัชรสกุล และคณะรัฐศาสตร์
นาย ภัทรพล แก้วสกุณี (พี่เค จากละครเรื่องสารวัตรใหญ่)

ทีมคณาจารย์นักศึกษา
ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ส.ส.สุรชัย นพขำ นักศึกษา ป.โท คณะรัฐศาสตร์