“มอบด้วยใจให้ด้วยรัก” ครั้งที่ 5

โครงการ"มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก" ครั้งที่ 5

           วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการ "มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 5" ขึ้น ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยในเวลา 10.30 น. มีการเจริญพระพุทธมนต์ โดย พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ จากนั้น ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี กล่าวนำคำถวายสังฆทาน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องไทยธรรม และถุงน้ำใจ จำนวนกว่า 1,000 ถุง ที่เตรียมไว้มอบให้กับพี่น้องชาวปทุมธานีกว่า 500 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 37 องค์กร โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี และผู้มีเกียรติ ร่วมกันมอบถุงน้ำใจแก่พี่น้องชาวปทุมธานีดังกล่าว
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นเดือนเกิดของ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี ที่มีความแน่วแน่ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของพี่น้องชาวปทุมธานี ในยามเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน