มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Taste ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Taste ประจำปี 2563

วันพุธ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี มอบประกาศนียบัตร และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ประจำปี 2563 ให้กับมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยโรงอาหารมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้รับการรับรองในระดับดีเยี่ยม