พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมปัทมาวดีและบุณิกาคลีนิคการแพทย์แผนไทย อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี