พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ผศ.ดร.คุณาพร โฉมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดี เดินทางไปร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งให้กำลังใจนักศึกษาที่ลงแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ
โดย นายอดุลย์ลิขิต แสงแดง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้รับเกียรติให้ถือธงชาติไทย นำขบวนทัพนักกีฬาของประเทศไทยเข้าสู่สนาม
ในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี 💖💙ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในนามประเทศไทย 🇹🇭🇹🇭 ใน 4 ชนิดกีฬา ประกอบ
ชนิดกีฬา ฟุตบอล ⚽️
1) นายอดุลย์ลิขิต แสงแดง
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ชนิดกีฬา วอลเล่ย์บอล 🏐
1) นายนภาเดช พินิจดี
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ชนิดกีฬา ฟุตซอล ⚽️
1) นายปราโมทย์ สมบูรณ์ผล
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ชนิดกีฬา เซปักตะกร้อ ☄️
1) นายกิตติภูมิ สารีบุตร
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์