โครงงานประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม

โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

PTU Engineering Innovation Award 2019