มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ เพื่อเป็นสิริมงคล

มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ เพื่อเป็นสิริมงคล แด่ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี
โดยกราบอาราธนานิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธม.มธโช) กรรมการเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์อีก จำนวน 73 รูป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก