ตัวอย่างการถ่ายรูปชุดครุย

การถ่ายรูปชุดครุย

สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา

ใช้รูปสี (ฉากหลังสีฟ้า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งกายดังนี้

ระดับปริญญาตรี

หญิง     แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ติดกระดุมคอ รวบผมหรือจัดแต่งให้เรียบร้อย ผมสีดำ ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด

ชาย       ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว เนคไทสีกรม ทรงผมสุภาพตัดสั้น ไม่มีหนวด

(กรณีข้าราชการให้ใส่เครื่องแบบข้าราชการได้)