งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ในชุดการแสดง ปทุมธานีศรีเมืองมอญ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

#มหาวิทยาลัยปทุมธานีและสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นำโดย ผศ.ดร. คุณาพร โฉมจิตร และอาจารย์สุวนิดา อัญจิรเวโรจน์ นำนักศึกษา #คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ในชุดการแสดง #ปทุมธานีศรีเมืองมอญ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565