พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2564

ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ยังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยร่วมปลูกต้นทองอุไร กิจกรรมการตัดหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นรวงผึ้ง ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี