พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาครู ปีการศึกษา 2564

พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาครู ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ. ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี