โครงการเปิดโลกกิจกรรม PTU Design your future together we succeed

📣โครงการเปิดโลกกิจกรรม PTU Design your future together we succeed วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี กิจกรรมประกอบด้วยการเลือกชมรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
กิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดการดำเนินชีวิตสำหรับวัยรุ่น วัยเรียน
❤️จากคุณอาร์ต พศุตม์ บานแย้ม พิธีกรรับเชิญคุณบรีม ชนากานต์ เจริญสุข
🎤ฟังเพลงเพราะๆ จาก น้องโม น้องไอซ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
❤️ปิดท้ายความสนุก สุดมันส์กับการแสดงคอนเสริ์ตจากวง musei boil