“โครงการลูกหลานเสมือนเพื่อนกันเสมอ” ในการประกวดนวัตกรรมทางปัญญา STAR STEMS TALENT AWARD (Final)

❤️ทีมมหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม
“โครงการลูกหลานเสมือนเพื่อนกันเสมอ” ในการประกวดนวัตกรรมทางปัญญา STAR STEMS TALENT AWARD (Final) ⭐️จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

การนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการฯเป็นผู้มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ทีมมหาวิทยาลัยปทุมธานี

และกราบขอบพระคุณ ❤️ แรงใจ แรงเชียร์ จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ นะคะ🙏