ออกแบบชีวิต….ในแบบของคุณ

โครงการเปิดโลกวิชาการ ปี 2561 ในหัวข้อ Design your Life Design your Future "ออกแบบชีวิต....ในแบบของคุณ" โดย คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมบัวหลวง มหาวิทยาลัยปทุมธานี