หมอชวนวิ่ง

แพทยสภาจัด "หมอชวนวิ่ง" ในวาระครบรอบ 50 ปี ครั้งแรกของโลกที่ "หมอ" จะมาชวนทุกคน "วิ่ง" พบกันที่ "มหาวิทยาลัยปทุมธานี" กับโครงการดีๆที่ "หมอชวนวิ่ง" วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2561 โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม PTU 500 ขวด ด้วย