สงกรานต์ ตำนานไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ พร้อมใจ ใส่ผ้าไทยลายดอก

"สงกรานต์ ตำนานไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ พร้อมใจ ใส่ผ้าไทยลายดอก " ณ ห้อง 2208 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยปทุมธานี