วันนี้ (12 ต.ค. 2565) เวลา 10.45 น. มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (12 ต.ค. 2565) เวลา 10.45 น. มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมในพิธี ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา

กิจกรรมประกอบด้วย การวางพวงมาลาในนามของมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยท่านอธิการบดี จากนั้นคณบดี ทั้ง 7 คณะ วางพวงมาลาในนามของคณะ การยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้