รับสมัคร IT Support

รับสมัคร : IT Support (สัญญาจ้าง)

สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network (Computer,Printer,Projector และอื่นๆ)

- ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Hardware และ Software ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- ตรวจสอบโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงาน

- แนะนำการใช้งาน และให้คำปรึกษา แก่บุคลากรในสถาบัน

- หาแนวทางการทำงาน และวิธีการทำงาน ที่ดีทางด้านสารสนเทศ

- ตรวจสอบ ดูแล และรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware และ Software เบื้องต้น

- ควบคุม ดูแล จัดเตรียม อุปกรณ์โสต ในงานประชุม และกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัย

- ถ่ายภาพตามงานพิธีและกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 23 – 30 ปี

- จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทางด้าน IT Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

- มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน Hardware/Software ระบบ Network เบื้องต้น

- สามารถใช้โปรแกรม photoshop และ illustrator ได้

- มีทักษะการเจรจาสื่อสาร มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สนใจติดต่อ

เบอร์โทร : 0877050624

ส่ง Resume ได้ที่ recruitment@ptu.ac.th