มัดรวมข้อมูลสำคัญ พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

📌 มัดรวมข้อมูลสำคัญ พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประจำปีการศึกษา 2562-2564
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

1) จุดที่ให้บริการจอดรถฟรี พิธีประสาทปริญญาบัตร

คลิกที่นี่

2) แผนผังแนะนำสถานที่และจุดให้บริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่

3) ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564

คลิกที่นี่

4) รายละเอียดสำหรับการจองภาพถ่าย ในพิธีประสาทปริญญาบัตร

คลิกที่นี่

5) แนะนำบริการ ร้านแต่งหน้า-ทำผม สำหรับบัณฑิต

คลิกที่นี่

6) วิธีการฝึกซ้อมและเตรียมตัว ก่อนการเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คลิกที่นี่

7) การแต่งกายของบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตร

คลิกที่นี่

8) กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศ
พิธีฝึกซ้อม และพิธีประสาทปริญญาบัตร

คลิกที่นี่

9)ส่งผลฉีดวัคซีน และผล ATK

คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :-
1) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-975-6999 ต่อ 0 หรือ 2111

2) ฝ่ายการเงิน โทร. 02-975-6999 ต่อ 1213, 1214

3) ฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร. 02-975-6999 ต่อ 1215, 1216