มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ จังหวัดปทุมธานี

ร่วมแสดงรำมอญ ในโครงการ ‘วิถีถิ่น วิถีไทย มหกรรมวัฒนธรรมชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ สนามวัดพระราม (หลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา