มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วัฒนธรรมไทย-รามัญ”

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น. มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการ "มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วัฒนธรรมไทย-รามัญ" โดยได้เกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ รวมถึงคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก อนึ่ง เมื่อเวลา 10.00 น. ในวันเดียวกัน มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยในการประชุมดังกล่าวสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 คน