มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566
ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา กล่าวถวายราชสดุดีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล