มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีกตัญญุตา บูชาพระคุณครู และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีกตัญญุตา บูชาพระคุณครู และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
โดย ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่