พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี

(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.39 น.
ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี นำคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี

โดยได้รับเมตตาจากพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล จำนวน 16 รูป