ติดต่อ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันอังคาร - วันอาทิตย์ 08.00 น. - 17.00 น.
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
admissions@ptu.ac.th โทร.02-975-6999 หรือ 02-975-6952

การเดินทาง

อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 32.1 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 23 นาที
    Your Mobile