ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง