กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านใหม่ ดร.สมบูรณ์ ปานย้อย เป็นผู้นำในการปลูกต้นรวงผึ้ง พร้อมกันนี้นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี นายศาสตร์ศิลป์ เทพจอหอ พร้อมด้วย นางสาวอัญชนา พูลจิตร์ ผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำทีมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณถนนซ่อมสร้าง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี