กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยปทุมธานีโดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ในการนี้ ดร. ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ พร้อมใจกันประกอบพิธีการน้อมรำลึกโดยพร้อมเพรียงกัน