กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นปีแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ”
สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวัน “นวมินทรมหาราช” มีความหมายว่า เป็นวันระลึกถึง มหาราช รัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่
โดย ดร.ขนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ วางพวงมาลา กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที