กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. การสอบเทียบเครื่องชั่ง

2 การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025

3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าสมัครเรียนได้ผ่าน ระบบ E-learning ของกรมฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง
https://www.e-learning.dss.go.th/