Pathumthani University "Design your life Design your future"
"มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างโอกาส : University for Opportunities"

 

Latest News

 
     
รายผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 มีนาคม 2557 ( 27 มี.ค. 57 )
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ( 16 มี.ค. 57 )
ผู้สำเร็จการศึกษาโปรดอ่าน!!! และให้ความสำคัญกับ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ( 15 มี.ค. 57 )
โปรดจำ ลำดับที่การเข้าพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ( 12 มี.ค. 57 )
ประกาศ...เรื่องการรายงานตัวผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับการประทานปริญญาบัตร (กรณีพิเศษ) ฉบับแก้ไข ( 11 มี.ค. 57 )
ตารางเรียนประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1 2557 ( 08 มี.ค. 57 )
ประกาศ...เรื่อง การลงทะเบียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2557 (ตัวจริง) ( 18 ก.พ. 57 )
กำหนดการ และเอกสารสำหรับการลางานพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี 2556 ( 15 ก.พ. 57 )
ข่าวทั้งหมด 110 ข่าว : 14 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
   

 

Latest News

 
     
ประกาศ กองทุนฯ เรื่องรายชื่อนักศึกษาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 รอบสุดท้าย ( 10 พ.ค. 56)
ประกาศ กองทุนฯ เรื่องรายชื่อนักศึกษาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 เพิ่มเติมใหม่ล่าสุด ( 03 พ.ค. 56)
ประกาศ กองทุนฯ นักศึกษาที่ส่งเอกสารกู้ปี 2555 ล่าช้าให้ติดต่อเซ็นแบบยืนยัน ด่วน ( 22 ส.ค. 55)
ประกาศ กองทุนฯ เรื่อง รายชื่อเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2555 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ ( 11 มิ.ย. 55)
ประกาศ กองทุนฯ เรื่อง ขอเลื่อน การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 ( 06 มิ.ย. 55)
ประกาศ กองทุนฯ เปิดระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ( 07 ก.พ. 55)
ประกาศ น.ศ.คณะพยาบาล และ สาธารณสุข เรืองเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ปี 2/54 ( 20 ต.ค. 54)
หนังสือรับรองรายได้ ( 13 ต.ค. 54)
ข่าวทั้งหมด 19 ข่าว : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
   

 

Latest News

 
     
มหาวิทยาลัยปทุมธานีเปิดรับบุคลากรสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) หลายอัตรา ( 26 พ.ย. 56 )
มหาวิทยาลัยปทุมธานีเปิดรับบุคลากรสายวิชาการ (อ.ประจำ) หลายอัตรา ( 26 พ.ย. 56 )
ประกาศรับสมัคร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม‏ ( 01 พ.ค. 55 )
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ด่วน !! ( 17 มี.ค. 55 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ ด่วน !! ( 01 มี.ค. 55 )
มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ด่วน !! ( 09 ส.ค. 54 )
รับสมัครช่างซ่อมบำรุง ประจำมหาวิทยาลัยปทุมธานี ( 03 ก.ค. 54 )
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ ด่วน!! ( 03 ก.ค. 54 )
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์หลายอัตรา ( 21 เม.ย. 54 )
ข่าวทั้งหมด 9 ข่าว : 1 หน้า : 1
   

 

PTU News

 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีร่้วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยปทุมธานีจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
สโมสรนักศึกษา ม.ปทุมธานี ร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ Post by :
มหาวิทยาลัยปทุมธานีจัดพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู "ครูแห่งแผ่นดิน" Post by : สกน.
     
 
Previous
ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยปทุมธานี โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาวิชาทั่วโลก ทางด้านวิทยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 

Next