Pathumthani University "Design your life Design your future"
   

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร Post by : สกน.

มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ขึ้น ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00-16.00 น. โดยมีผู้สำเร็จการศึกษามาร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และ ผู้ที่มาแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 824 ราย
โดย Admin [ เมื่อวันที่ : 2011-02-16 10:04:34 ] [ จำนวนผู้เข้าชม 2430 ]