สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  หน้าหลัก
  แนะนำหน่วยงาน
  บุคลากร
  งานกิจกรรมนักศึกษา
  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานกีฬา
  งานพยาบาล
  งานศิลปวัฒนธรรม
  งานหอพักและจัดหางาน
  ประกันคุณภาพ
  จัดหาได้พิเศษระหว่างเรียน
  วิชาทหาร/ผ่อนผันทหาร
  สโมสรนักศึกษา
  การติดต่อ

 

63 สถาบันร่วมกับ ปส.ประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

63 สถาบันในสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บช.ปส.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ร่วมมือ ร่วมคิด ปลุกจิต นักศึกษา ไม่ติดยา พร้อมประกาศตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตัวแทนนิสิต นักศึกษาจาก 63 สถาบันกว่า 500 คน ในสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกันประกาศตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้โครงการ " ร่วมมือ ร่วมคิด ปลุกจิต นักศึกษา ไม่ติดยา" best Rolex replica watches โดยมี พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.บัญชา สกุลดี นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ นส.จรรณยา พุคยาภรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมแสดงเจตนารมย์ในการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งในสถานศึกษาและบริเวณโดยรอบ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ผบ.ตร. กล่าวว่า การร่วมลงนามครั้งนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีในการป้องกันปัญหายาเสพติด เพราะจากผลการจับกุมผู้กระทำผิด cheap replica watches uk ส่วนหนึ่งแพร่ระบาดมาจากสถานศึกษา ที่แม้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้มงวดแล้วก็ตาม จึงมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ขณะที่ นส.จรรณยา เปิดเผยว่า การลงนามครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการป้องกันยาเสพติด โดยเป็นการรวมพลังของเยาวชน Replica Rolex Datejust และสร้างค่านิยมร่วมให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด พร้อมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างการเข้าค่ายร่วมกันของ 63 สถาบัน โดยมีศิลปิน หรือผู้ที่เคยเสพยาเสพติดมาถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ เพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดกับเยาวชนไทย
 
Untitled Document
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 211, 701 โทรสาร 0-2975-6728
จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Recommend Technology | Resolution 1024 x 768 pixel เข้าสู่ระบบ