ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารวิชาการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี “ราตรีบัวชมพู ครั้งที่ 6”
โดย : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2561
โดย : คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ตารางสอบปลายภาค การศึกษาที่ 2/2560
โดย : สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
ระเบียบการแต่งกายเข้ารับพิธีประทานปริญญาบัตร
โดย : สำนักอธิการบดี
กำหนดการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตร
โดย : สำนักอธิการบดี
กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศ ซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ ระหว่าง วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561
โดย : สำนักอธิการบดี