รหัสนักศึกษา: (13 หลัก) :


รหัสผ่าน: (บัตรประชาชน) :นักศึกษาขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศ ปฏิทินการศึกษา2558 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ... ( 08/08/58 )

ประกาศกำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 / 2557... ( 24/07/58 )

ประกาศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑ... ( 24/07/58 )

ประกาศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญ... ( 24/07/58 )

แจ้งเลื่อนการประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน... ( 24/07/58 )

ประกาศกองทุนฯ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ใหม่ที่เป็น ผู้กู้รายเก่า... ( 22/07/58 )

ประกาศ กองทุนฯ เรื่องรายชื่อนักศึกษา เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรี... ( 18/07/58 )